Skip to main content

Guide - VMS vs konsultmäklare

Fördelar och nackdelar med båda inköpsmodellerna

Många konsultintensiva organisationer brottas med en ineffektiv, ostrukturerad och okontrollerad inköpsprocess när det kommer till konsultinköpen. Informationen är ofta utspridd i stora delar av organisationen helt utan kontroll och den manuella inköpshanteringen tar mängder med tid när det kommer till leverantörskontakter, offerter, avtal och behovsunderlag.

Den enskilt största problemfaktorn är dock att man med stor sannolikhet betalar alldeles för mycket för inhyrda resurser.

I vår nya guide benar vi ut alla frågetecken och jämför tjänsterna.

Ladda ner guiden kostnadsfritt här!