Skip to main content

Säkra fler konsultaffärer och öka leveranskapaciteten med e-broker

Med e-broker får man direkt tillgång till över 6.000 konsultbolag och ca.  100.000 konsulter. Det innebär att man aldrig behöver tacka nej till en konsultaffär för att man är fullbelagd eller saknar efterfrågad kompetens. Skicka förfrågan till marknaden, ta emot offerter och säg JA till fler konsultaffärer.

Boka demo

Enkel administration av förfrågningar, offerter och avtal

Skapa nya förfrågningar bekvämt direkt med e-broker. Samtliga processer genomförs via färdigarbetade mallar vilket genererar stora tidsbesparingar. Sortera inkomna offerter på bästa pris eller på den kandidat som bäst uppfyller era krav. Skapa nya avtal genom egna mallar eller direkt ifrån vald offert med offertinformationen som underlag. Gruppera utvalda leverantörer så att rätt bolag får rätt förfrågan eller skicka din förfrågan till öppna marknaden och över 6.000 konsultbolag.

Jag vill veta mer

Tillgång till över 6.000 konsultbolag och 100.000 konsulter

Tjänsten är leverantörsoberoende, bjud enkelt in egna leverantörer till ett slutet nätverk för smidiga och tidseffektiva konsultinköp eller skicka din förfrågan till öppna marknaden där du når över 6.000 anslutna konsultbolag och ca. 100.000 konsulter.  e-broker generar stora tidsbesparingar och samlar hela underkonsultaffären på ett ställe med en gemensam process.

Leverera konsulter kostnadseffektivt

Med e-broker administrerar man själv underkonsultaffären och kommunicerar med utvalda leverantörer eller direkt med hela marknaden. Det innebär att varje förfrågan kan konkurrensutsättas och du har alltid en möjlighet att leverera på förfrågan från slutkund.

Anmäl intresse

Spendanalys och Prisbarometern

Med den integrerade spendanalysen skapas en överskådlig bild i realtid kring hur underkonsultaffären fortlöper. Man kan enkelt jämföra leverantörer och får total  kostnadskontroll samt en kostnadsprognos. Exempelvis antal konsulter, kostnad per månad, kostnad per leverantör och vilken typ av konsulter som anlitas. Genom PDF-rapporter och exportfunktion till Excel kan man enkelt skapa egna rapporter.

Prisbarometern ger dig en unik fördel i din konsultaffär. Ta rätt beslut i din konsultaffär genom tillgång till aktuella konsultpriser och marknadstrender i realtid baserat på data från över 17.000 slutna konsultavtal och över 55.000 konsultförfrågningar. Med 30+ grafer har man alltid tillgång till den senaste prisinformationen och trenderna på marknaden. Jämför snittpriser och trender för konsultroller inom ert kompetensområde. Jämför hela marknaden i realtid och avsluta fler konsultaffärer med högre träffsäkerhet genom Prisbarometern.

Boka en demo

Skapa e-avtal direkt med e-broker

Glöm administrering av pappersavtal och manuella processer. Med e-broker är det enkelt att bjuda in leverantörer och skriva e-avtal med automatisk påminnelsefunktion i god tid innan avtalet löper ut. Med e-signering kan båda parterna smidigt godkänna avtalet som sparas i en avtalsdatabas. Samtlig information går enkelt att ladda ner som PDF eller exportera till Excel. Eventuell förlängning görs med ett par knapptryck

Boka en 
demo av e-broker 

Kontakta oss om e-broker

Skicka ett meddelande

KeySystems Sverige AB
Söder Mälarstrand Kajplats 16
118 25 Stockholm
Sweden

Postadress
Box 38062
100 64 Stockholm

Organisationsnummer:
559038-0431

Försäljning
070-644 38 88
sales@keysourcingtool.com

Support
support@keysourcingtool.com