Skip to main content

Guide - Få kontroll på konsultkostnaderna

Vägen till sänkta konsultkostnader

Efterfrågan på konsulter har ökat kraftigt det senaste året i svenska organisationer. Som en följd av detta ökar även administrationen kring konsultinköpen.

Samma kompetens kostar olika beroende på vem du frågar. Att betala rätt pris för rätt kompetens är svårt om man inte har möjlighet att konkurrensutsätta konsultmarknaden och jämföra priser på ett bra sätt.

Med ett VMS kan man hantera fler leverantörer/offerter och effektivt konkurrensutsätta konsultmarknaden samtidigt som man effektiviserar och automatiserar stora delar av konsultinköpsprocessen.

Vi tagit fram en guide där vi har samlat våra bästa tips kring hur man kan få total kontroll på alla siffror som är kopplade till konsultinköp och samtidigt sänka sina konsultkostnader.

Ladda ner guiden kostnadsfritt här!