Skip to main content

Guide - Sänk konsultkostnaderna med ett VMS

Konkurrensutsättning i fokus

Konsultintensiva organisationer spenderar ibland hundratals miljoner på konsultarvoden årligen. Det många organisationer idag inte vet är att de ofta om inte alltid betalar överpris för inhyrda konsulter. Anledningen är enkel - På grund av att man har svårt att strukturera, kvalitetssäkra och konkurrensutsätta konsultinköpen internt i organisationen.

I den här guiden visar vi hur man kan sänka sina konsultkostnader genom att effektivt konkurrensutsätta konsultmarknaden genom ett VMS.

Ladda ner guiden kostnadsfritt här!