Skip to main content

Guide - Att tänka på när man upphandlar ett VMS-stöd

Effektivisering och samordning i fokus

Många konsultintensiva organisationer har utmaningar med att få kontroll på sina konsultinköp. Ett sätt att effektivisera och samla hela konsultaffären på en plats är att nyttja ett VMS- stöd (Vendor Management System).

Alla är inte bekanta med vad ett VMS är eller gör - I den här guiden förklarar vi dels vad det är men även vad man bör tänka på när man ska upphandla en sådan lösning.

Ladda ner guiden kostnadsfritt här!