Skip to main content

Guide - Vägen till kostnadseffektiva konsultinköp

Fokus kontroll och uppföljning

Av erfarenhet vet vi att många konsultintensiva organisationer har utmaningar med att få kontroll på sina konsultinköp och helt saknar en tydlig uppföljning kring sina konsultkostnader. Detta kan snabbt leda till oerhört dyra konsultkostnader helt i onödan.

I den här guiden berättar vi hur man framgångsrikt kan organisera och strukturera sina konsultinköp som ett led mot en mer kostnadseffektiv konsulthantering.

Ladda ner guiden kostnadsfritt här!