Skip to main content

Glöm administrering av pappersavtal och manuella processer. Med KeySourcingTool är det enkelt att bjuda in leverantörer och skriva e-avtal med automatisk påminnelsefunktion i god tid innan avtalet löper ut. Med e-signering kan båda parterna smidigt godkänna avtalet som sparas i en avtalsdatabas. Samtlig information går enkelt att ladda ner som PDF eller exportera till Excel. Eventuell förlängning görs med ett par                                                                                                                                     knapptryck!